source

 • 61source — [14] A source is etymologically something that has ‘surged’ up. The word comes from Old French sourse ‘spring’, a noun use of the feminine past participle of sourdre ‘rise, spring’. This in turn was descended from Latin surgere ‘rise’, source of… …

  Word origins

 • 62source — Synonyms and related words: adviser, ambition, announcer, annunciator, antecedent, aspiration, author, authority, authorship, basis, begetter, beginning, birthplace, bonanza, calling, cause, channel, commencement, communicant, communicator,… …

  Moby Thesaurus

 • 63source — I (New American Roget s College Thesaurus) n. cause, origin, fountain head, fount, derivation. See beginning. II (Roget s IV) n. 1. [The origin] Syn. beginning, cause, root; see origin 2 , 3 . 2. [A person or work supplying information] Syn.… …

  English dictionary for students

 • 64source — sÉ”rs /sɔːs v. originate from; reveal the origin of something; obtain from a particular supplier n. origin; starting point; source code (Computers) …

  English contemporary dictionary

 • 65source — /sɔs / (say saws) noun 1. any thing or place from which something comes, arises, or is obtained; origin. 2. a spring of water from the earth, etc., or the place of issue; a fountain; the beginning or place of origin of a stream or river. 3. a… …

 • 66source — ištaka statusas T sritis chemija apibrėžtis Lauko tranzistoriaus elektrodas, kuriuo iš kanalo išteka krūvininkai. atitikmenys: angl. source rus. исток …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 67source — šaltinis statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Požeminio vandens koncentruota savaiminė ištaka į žemės paviršių arba po vandeniu. atitikmenys: angl. source; spring vok. Born, m; Quellbäche, m; Quelle, f; Sprudel, m rus. источник,… …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 68source — šaltinis statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Objektas, daiktas, medžiaga, aparatas, įrenginys, skleidžiantis spinduliuotę arba į aplinką išmetantis teršalų. atitikmenys: angl. source vok. Born, m; Quellbäche, m; Quelle, f;… …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 69source — pirminis statusas T sritis informatika apibrėžtis Apibūdinantis pirminę informaciją, duomenis arba jų šaltinį. Skiriasi nuo „↑pradinio“ tuo, kad „pirminis“ reiškia absoliutų pirmumą, o „pradinis“ – santykinį, tam tikro proceso atžvilgiu (tie… …

  Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

 • 70source — pradinis statusas T sritis informatika apibrėžtis Apibūdinantis pradinę informaciją, duomenis arba jų šaltinį kokio nors proceso: duomenų apdorojimo, persiuntimo ir kt. požiūriu. Skiriasi nuo „↑pirminis“ tuo, kad „pradinis“ reiškia santykinį… …

  Enciklopedinis kompiuterijos žodynas