decomposition

 • 41decomposition — pirminis skaidymas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Medžiagos molekulinės sandaros suardymas, kai išnyksta tam tikra būdinga medžiagos savybė. atitikmenys: angl. breakdown; decomposition; primary degradation vok. Abbau, m;… …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 42decomposition — suskilimas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Sudėtingų organinių medžiagų suirimas į paprastesnes molekules arba jonus veikiant fiziniams, cheminiams ir (arba) biologiniams procesams. atitikmenys: angl. decomposition vok.… …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 43decomposition — dekomponavimas statusas T sritis informatika apibrėžtis ↑Dekomponuojamojo ženklo ↑unikode išskaidymas į jį sudarančius komponentus. Pavyzdžiui, raidę Ą galima dekomponuoti į du ženklus: raidę A ir nosinės ↑nulinio pločio ženklą. Kodais tai būtų… …

  Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

 • 44decomposition — decompose ► VERB 1) (of organic matter) decay. 2) break down into component elements. DERIVATIVES decomposable adjective decomposition noun …

  English terms dictionary

 • 45Decomposition en valeurs singulieres — Décomposition en valeurs singulières En mathématiques, le procédé d algèbre linéaire de décomposition en valeurs singulières (ou SVD, de l anglais : Singular Value Decomposition) d une matrice est un outil important de factorisation des… …

  Wikipédia en Français

 • 46Décomposition En Valeurs Singulières — En mathématiques, le procédé d algèbre linéaire de décomposition en valeurs singulières (ou SVD, de l anglais : Singular Value Decomposition) d une matrice est un outil important de factorisation des matrices rectangulaires réelles ou… …

  Wikipédia en Français

 • 47Decomposition (disambiguation) — Decomposition may refer to the following: Decomposition, biological process through which organic material is reduced Chemical decomposition or analysis, in chemistry, is the fragmentation of a chemical compound into elements or smaller compounds …

  Wikipedia

 • 48Decomposition (computer science) — Decomposition in computer science, also known as factoring, refers to the process by which a complex problem or system is broken down into parts that are easier to conceive, understand, program, and maintain. Contents 1 Overview 2 Decomposition… …

  Wikipedia

 • 49Decomposition (homonymie) — Décomposition (homonymie) Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom …

  Wikipédia en Français

 • 50Décomposition (Homonymie) — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom …

  Wikipédia en Français